המידע מסופק על ידי “קרן אחוה משיחית” ולמרות שאנו מנסים לשמור על המידע עדכני ונכון, איננו מבטיחים, מתחייבים או אחראים במפורש או במשתמע, לגבי השלמות, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות ביחס לאתר או למידע, מוצרים, שירותים או גרפיקה קשורה הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל הסתמכות שתתבסס על מידע כזה הינה אפוא על אחריותך בלבד.

בשום מקרה לא נישא באחריות לכל אובדן או נזק לרבות ומבלי להגביל, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל הפסד או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים משימוש באתר זה או בקשר אליו.

דרך אתר זה אתה יכול לגלוש לאתרים אחרים שאינם בשליטת “קרן אחוה משיחית”. אין לנו שליטה על האופי, התוכן והזמינות של אותם אתרים. הכללת קישורים כלשהם אינה מרמזת בהכרח על המלצה או תמיכה בדעות המובעות בתוכם.

נעשה כל מאמץ לשמור על פעילותו של האתר בצורה חלקה. עם זאת, “קרן אחוה משיחית” אינה נושאת באחריות ולא תהיה אחראית לכך שהאתר אינו זמין באופן זמני בגלל בעיות טכניות.

תנאי שימוש

השימוש באתר קרן אחוה משיחית (“האתר”) או באפליקציה (“האתר”) ובתכנים הכלולים בהם כפופים לתנאי הסכם זה (“ההסכם”) בינך לבין קרן אחוה משיחית (“ק.א.מ”). השימוש שלך באתר ובאפליקציה מהווה את הסכמתך ללא תנאי להיות מחויב לתנאי הסכם זה.

אם אינך מסכים עם התנאים וההגבלות של הסכם זה, עליך להפסיק להשתמש באתר מיד.

 1. עליך להיות בן 18 כדי לגשת לחומרים הכלולים באתר זה. לא תאפשר לאף אחד מתחת לגיל 18 (21 שנים בכל מקום בו 18 אינו גיל הבגרות) לקבל גישה לכל אחד מהחומרים הכלולים באתר זה. לכן, אם אינך מעל גיל זה עליך להפסיק מיד להשתמש באתר זה.
 2. האתר כפוף להגנה תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחני אחרות בבעלות, בשליטה או ברישיון ק.א.מ. זכויות אלה מוגנות על ידי החוק המקובל, חוקי המדינה וחוקי ישראל וחוקים בינלאומיים. ק.א.מ שומרת במפורש על כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים בכל זכויות היוצרים, שמות המסחר, הלוגו, הפטנטים ושאר הקניין הרוחני והזכויות הקנייניות באתר ובכלל זה, כולל אך לא מוגבל לתמונות, צילומים, אנימציות, וידאו, שמע , מוסיקה, טקסט ו”יישומונים “; “המראה והתחושה” הכללי, תהליכים, תוכנה, טכנולוגיה וחומרים אחרים המופיעים באתר זה; ותהליכים עסקיים המשמשים לשיווק מוצרים ושירותים. אתה מסכים כי זכויותיך מוגבלות לאלו המוענקות במסמך זה, ולא תרכוש זכויות כלשהן אלא כמפורט במפורש בהסכם זה.
 3. נאסר עליך להפר או לנסות להפר את אבטחת האתר, לרבות, ללא הגבלה, (א) גישה לנתונים שאינם מיועדים לשימושך או כניסה לשרת או לחשבון שאינך מורשה לגשת אליו; (ב) ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של מערכת או רשת או להפר אמצעי אבטחה או אימות ללא אישור מתאים; (ג) ניסיון להפריע לשירות לכל משתמש, מארח או רשת, לרבות ללא הגבלה, באמצעות הגשת וירוס לאתר, העמסת יתר, “הצפה”, “דואר זבל” או “התרסקות”; או (ד) שליחת דוא”ל לא רצוי, כולל קידומי מכירות ו / או פרסום מוצרים או שירותים. הפרות של אבטחת המערכת או הרשת עלולות לגרום לאחריות אזרחית או פלילית.
 4. האתר עשוי להכיל כותרות של אי הכללת רובוטים. הרבה מהמידע באתר מתעדכן על בסיס קבוע והוא קנייני או מורשה ל- ק.א.מ. אתה מסכים לא להשתמש בשום מכשיר, טכניקה, תוכנה, מערכת או שגרה כדי להפריע או לנסות להפריע, או לעקוף אחרת את העבודה התקינה של אתר זה או כל פעילות המתנהלת באתר זה. אתה מסכים, יתר על כן, לא להשתמש או לנסות להשתמש במנוע, מכשיר, טכניקה, תוכנה, כלי, סוכן או מכשיר או מנגנון אחר כלשהו (כולל ללא הגבלה דפדפנים, עכבישים, רובוטים, מגרדים, אווטרים או סוכנים חכמים) כדי לנווט, לגשת אליו. או חפש באתר זה שבו קיימות כותרות של אי הכללת רובוטים, למעט דפדפני אינטרנט של צד שלישי זמינים, כגון Microsoft Internet Explorer ™, Netscape Navigator ™, Mozilla Firefox ™, Safari ™ ו- Opera ™. בנוסף, אתה מסכים שלא תנקוט בפעולה שתטיל או עלולה להטיל (על פי שיקול דעתנו הבלעדי שלנו או הספקים שלנו המושפעים מפעולתך) עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי גדול על התשתית שלנו, או על רוחב הפס או התשתית של החברה ש מארח אתר זה, או עוקף את כותרות הרחקת הרובוטים או אמצעים אחרים באתר זה או בשרתי המארח אשר עשויים לשמש למניעה או מחדש
 5. אם אתה מפר את אחד מהתנאים או התנאים של הסכם זה, הסכם זה מסתיים באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת. ק.א.מ. רשאית לשלול גישה לאתר לך ולכל מי שטוען על ידך או באמצעותך ללא אחריות כלפי אף אחד. ל-ק.א.מ. יהיו כל הזכויות והסעדים הנוספים על פי החוק ובהון העצמי הנובעים מהפרה כזו. יתר על כן, אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את ק.א.מ., ושלוחותיה, הספקים, העובדים והסוכנים שלה ללא נזק מכל התביעות, הפעולות, ההפסדים, ההתחייבויות, הנזקים, העלויות וההוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מכל קשר כזה או אחר. שימוש אסור באתר. אם אתה מפר או מפר זכויות של צד ג ‘כלשהו, ​​יש להם את כל הסעדים על פי החוק וההון העצמי בכדי לאכוף את זכויותיהם כנגדך במידה החלה הנובעת ממעשיך.
 6. כל עיכוב או כישלון בפעולה ביחס להפרה של הסכם זה על ידיך או אחרים אינם מהווים ויתור ולא יגביל זכויות כאמור ביחס להפרה כזו או לכל הפרה שלאחר מכן. הסכם זה יוחל על ידי ויתפרש בהתאם לחוקי המדינה בה שוכנת ק.א.מ.. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיתפס כלא תקינה או בלתי ניתנת לאכיפה, תוקף או אי אכיפה כאמור לא ישפיעו על המשך הסכם זה, שייקבל תוקף מלא ללא התחשבות בחלקים הלא תקפים.
 7. ק.א.מ. נוקטת בצעדים כדי להבטיח שהפרטים האישיים שלך מוגנים. כאשר אתה מזין מידע רגיש בטופסי ההזמנה שלנו, אנו מצפינים מידע זה באמצעות טכנולוגיית SSL. יש לוודא בשורת הכתובת כי מופיע מנעול נעול ליד שם האתר ובמידה והוא אינו מופיע כדאי לסגור את האתר מיד. הקלדה של פרטים אישיים באתר כשלוגו המנעול הנעול אינו מופיע בשורת הכתובת הוא באחריותך בלבד.
 8. תשלום עבור מוצרים. אתה מסכים לשלם עבור כל המוצרים שאתה רוכש באמצעות השירות, וכי ק.א.מ. רשאית לגבות את כרטיס האשראי שלך עבור כל המוצרים שנרכשו, ולכל סכום נוסף (כולל מיסים ותשלומים מאוחרים, לפי העניין) שייצברו על ידי או בקשר עם החשבון שלך. אתה אחראי לתשלום זמני של כל העמלות ולספקת KAM פרטי כרטיס אשראי תקפים לתשלום כל העמלות. כל העמלות יחויבו בכרטיס האשראי שתקבעו במהלך תהליך התשלום.
 9. זכות לשנות מחירים וזמינות מוצרים. המחירים והזמינות של כל המוצרים עשויים להשתנות בכל עת. ל- ק.א.מ. תהיה הזכות שלא לחדש מוצרים שאינם זמינים במלאי.
 10. משלוח ומשלוח. המוצרים שלנו יישלחו בדואר באמצעות דואר ישראל, דואר יבשה או דואר אוויר. תמחור המסירה מחושב כבר בעגלת הקניות שלך באתר שלנו. מחירי המשלוח והמשלוח אינם ניתנים למשא ומתן וגם לא בשיטות משלוח ומשלוח.
 11. עיכובים למשלוח. בעיות אספקה ​​בלתי צפויות או ביקוש בלתי צפוי עלולות לגרום מדי פעם לכך שהמלאי לא יהיה זמין. ל- ק.א.מ. תהיה הזכות שלא לחדש מוצרים שאינם זמינים במלאי (ראה 9), לכן ק.א.מ. שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המסירה במקרה של הפסקת מלאי. אם תהיה בעיה במשלוח ההזמנה שלך ניצור איתך קשר כדי ליידע אותך לגבי הסיבה לעיכוב. אתה רשאי לבטל הזמנה כזו בכל עת.
 12. סחורה אבודה ופגומה. אנו משתמשים בחומרי האריזה הטובים ביותר שיש, וכל מאמץ נעשה כדי למנוע נזק. במקרה שמתקבלת סחורה פגומה, שמור את קרטון המשלוח המקורי ופנה לשירות הלקוחות של ק.א.מ. לקבלת הוראות. סחורות שאבדו במשלוח יוחלפו לאחר מעקב אחר המשלוח. עם הודעת המוביל על אספקת משלוח לא יוחלף הסחורה או יוחזר החזר כספי, על בסיס זמינות הפריטים.
 13. מכס וחובה בינלאומית. שים לב שההזמנה שלך עשויה לחול על מכס מקומי ו / או מיסים מקומיים במדינת היעד. אנא פנו לרשות המקומית שלכם לברר את התעריפים החלים. כל תשלום נוסף חייב להיות מוטל על המקבל.
 14. מע”מ. ק.א.מ. הוא ארגון ללא מטרות רווח. לכן, מע”מ אינו חל על המוצרים שלנו. המחירים המוצגים באתר הם סופיים.
 15. החזרות, החזרים והחלפות. אנו נחזיר בשמחה את עלות הסחורה (לא כולל דמי משלוח / טיפול), אם אינך מרוצה מהסחורה, בתנאי שהסחורה תוחזר אלינו תוך 4 ימים מיום קבלת המשלוח במצב מקורי. דמי חידוש מלאי בשיעור 5% יחולו על ההחזרות. החלפות עשויות להיות זמינות גם בכל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעכב את ההחזרים עד אשר עסקאות כרטיסי אשראי או צ’קים פינו את הבנק.
 16. ביטול הזמנה. במקרה שמוצר רשום במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאת דפוס או שגיאה שהתקבלו מספקיו, תהיה ל- ק.א.מ. הזכות לסרב או לבטל הזמנות שבוצעו למוצר המופיע במחיר השגוי. ל- ק.א.מ. תהיה הזכות לסרב או לבטל הזמנות כאלה בין אם ההזמנה אושרה ובין אם כרטיס האשראי שלך יחויב. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב בגין הרכישה וההזמנה שלך בוטלה, ק.א.מ. תנפיק החזר כספי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום של החיוב.
 17. מוצרים בחינם מוגבלים לסך של 4 פריטים בכל חודש קלנדרי. אם אתה זקוק ליותר מ-4 מהמוצרים החינמיים שלנו, אנא צור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני וניתן יהיה לדון בזה. הזמנות עם יותר מ-4 פריטים בחינם יבוטלו לפי שיקול דעתנו וללא כל הודעה מוקדמת.
 18. הסכם זה מייצג את כל ההסכם בינך לבין ק.א.מ. בנוגע לשימוש באתר ובאפליקציה.