תודה שביקרת באתר/אפליקציה שלנו (“אתר”). מדיניות פרטיות זו מספרת לך כיצד קרן אחוה משיחית (“ק.א.מ”) משתמשת במידע אישי שנאסף באתר זה. אנא קרא את מדיניות הפרטיות הזו לפני השימוש באתר או מסירת מידע אישי כלשהו. על ידי שימוש באתר אתה מקבל את הנוהגים המתוארים במדיניות פרטיות זו. שיטות עבודה אלה עשויות להשתנות מעת לעת. ק.א.מ עשוי לפרסם את השינויים בדף החדשות. שינויים יחולו רק על פעילויות ומידע בהמשך, ולא למפרע. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות בכל פעם שאתה מבקר באתר כדי לוודא שאתה מבין כיצד נעשה שימוש במידע האישי שאתה מספק.

אוסף מידע אנונימי
ק.א.מ עוקב אחר דפוסי תנועה של משתמשים בכל האתר שלנו. עם זאת, אין לתאם מידע זה עם נתונים אודות משתמשים בודדים. ק.א.מ אכן מפרק את סטטיסטיקות השימוש הכוללות לפי שם הדומיין של המשתמש, סוג הדפדפן וסוג ה- MIME על ידי קריאת מידע זה ממחרוזת הדפדפן (מידע הכלול בדפדפן של כל משתמש).
ק.א.מלעיתים עוקב אחר קטלוג אחר מונחי החיפוש שמשתמשים מזינים בפונקציית החיפוש שלנו, אך מעקב זה לעולם אינו משויך למשתמשים בודדים. אנו משתמשים במידע מעקב כדי לקבוע את השימוש בדפים באתר שלנו. איננו עוקבים אחר מה שמשתמשים בודדים קוראים, אלא כמה טוב ביצועים של כל דף. זה עוזר לנו להמשיך לבנות שירות טוב יותר עבורך.

קוקי / טכנולוגיית מעקב
ק.א.מ עשויה להשתמש בטכנולוגיית עוגיות ומעקב בהתאם לתכונות המוצעות. טכנולוגיית קובצי עוגיות ומעקב שימושיים לאיסוף מידע כגון סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה, מעקב אחר מספר המבקרים באתר, והבנת האופן בו המבקרים משתמשים באתר. עוגיות יכולות גם לעזור בהתאמה אישית של האתר למבקרים. לא ניתן לאסוף מידע אישי באמצעות קובצי עוגיה וטכנולוגיית מעקב אחרת, אולם אם בעבר מסרת מידע המאפשר זיהוי אישי, ייתכן שקובצי עוגיה קשורים למידע כזה.

אוסף פרטי מידע
אנו אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי, כמו שמות, כתובות דואר, כתובות דוא”ל וכו ‘, כאשר הם נשלחים מרצונם על ידי המבקרים שלנו. המידע שאתה מספק משמש למילוי בקשתך הספציפית ונאסף כהוכחת הסכמה לקבלת כל מוצר שהזמנת. אי מסירת המידע האישי שלך בשדות המבוקשים תמנע מאיתנו למלא את בקשותיך. KAM רשאית, מעת לעת, לשלוח דואר אלקטרוני או דואר המכריז על מוצרים ושירותים חדשים.

הפצת מידע
ק.א.מ לעולם לא תמכור, תפיץ או תחשוף נתונים מזוהים אישית לצדדים שלישיים. להלן יוצאים מן הכלל לנוהג זה. (1) מותר או נדרש בחוק; או, (2) ניסיון להגן מפני הונאה ממשית או פוטנציאלית או עסקאות בלתי מורשות; או, (3) חקירת הונאה שכבר התרחשה.

אבטחת מידע
המידע המאפשר זיהוי אישי שלך מאובטח. רק לעובדים מורשים, סוכנים וקבלנים (שהסכימו לשמור על מידע אבטחה וסודי) יש גישה למידע זה. ק.א.מתשתמש בטכנולוגיה סטנדרטית בתעשייה הגיונית כדי לשמור על אבטחת המידע האישי שלך. עם זאת, אין כל התחייבות כי העברת נתונים דרך האינטרנט יכולה להיות מאובטחת לחלוטין. כתוצאה מכך, ק.א.מאינה מתחייבת, מתחייבת או מתחייבת כי מידע אישי יהיה מוגן מפני שימוש לרעה, אובדן או שינוי ואינה מקבלת כל אחריות למידע אישי המוגש ל- ק.א.מ. ק.א.מ אינה לוקחת כל אחריות על הפרת אבטחה, חשיפה מקרית, גניבה או שיבוש במידע המשתמשים בה.

פרטיות ילדים
האתר אינו מיועד לשימוש ילדים. איננו מגייסים מידע באופן מקוון מילדים או מתחת לגביהם מתחת לגיל 18. אם אנו מקבלים מידע מזהה אישי בטעות על ילד מתחת לגיל 18, נמחק את המידע הזה מהמערכות שלנו.

קישורים
האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שמעניינים. עם זאת, לאחר שהשתמשת בקישורים אלה לעזיבת האתר שלנו, עליך לשים לב כי אין לנו שום שליטה על אותו אתר אחר. לכן, איננו יכולים להיות אחראים להגנה ולפרטיות של כל מידע שתספק בעת ביקור באתרים כאלה ואתרים כאלה אינם נשלטים על ידי הצהרת פרטיות זו. עליכם לנקוט בזהירות ולעיין בהצהרת הפרטיות החלה על האתר המדובר.

פרטי קשר לפרטיות
אם יש לך שאלות, חששות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות המידע שלהלן:

בדואר אלקטרוני: kam [at] kerenahvah [dot] org
בטלפון: 0097226782536
בפקס: 0097226782390

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במדיניות זו. שינויים במדיניות זו עשויים להתפרסם.